Đăng ký thuế
Hướng dẫn khắc phục khi bị lỗi “file đã tồn tại trong hệ thống. nếu có thông tin thay đổi đề nghị nâng lần thay đổi và gửi lại!”

Bạn đang nộp tờ khai thuế thì hệ thống báo lỗi “file đã tồn tại trong hệ thống. Nếu có thông tin thay đổi đề nghị nâng lần thay đổi và gửi lại!” bạn sẽ làm gì? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ nguyên nhân và cách khắc phục lỗi trên cho bạn. Tại sao hệ hệ thống báo lỗi “file đã tồn tại trong hệ thống” ...

READ MORE +
Logo